• 4983
    0

    Uczeń jest najważniejszym elementem w procesie nauczania. Oświatowa rzeczywistość w dużej mierze podporządkowana jest zatem jego potrzebom, a niejednokrotnie także wygodzie. Nie umniejszając roli młodzieży w procesie kształcenia, nie można także zapominać o dyrektorach placówek. Ich wygoda jest równie ważna, co potrzeby uczniów. Z tego względu wiele firm wychodzi dyrektorom szkół naprzeciw, tworząc programy do ...